دفتر طرح های عمرانی- اخبار دفتر
انعقاد قرارداد با شرکت تحقیقاتی میراگر تجهیزات جهت مقاوم سازی خوابگاه جشواره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

نظر به مقاوم سازی خوابگاه جشنواره دانشگاه علم و صنعت ایران، با شرکت تحقیقات و توسعه سیستم های کنترل لرزه ای میراگر تجهیز قرارداد انجام مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای ساختمان خوابگاه جشنواره دانشگاه علم و صنعت ایران واقع در تهرانپارس منعقد گردید.

مدت انجام قرارداد 6 ماه می باشد که از 96/04/18 به مشاور ابلاغ شده است.

خوابگاه جشنواره، با سطح اشغالی حدود 800 متر مربع در 4 طبقه در خیابان زهدی محله جشنواره در تهرانپارس قرار دارد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=65.7248.50303.fa
برگشت به اصل مطلب