دفتر طرح های عمرانی- اخبار دفتر
مناقصه مرکز تحقیقات فناوری مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | 

                          AWT IMAGE

به حول و قول الهی، در تاریخ های  96/03/10 و 96/03/16 در روزنامه های ایران و همشهری آگهی انجام مناقصه پیمانکاری پروژه مرکز تحقیقات مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در پردیس مرکزی منتشر یافت. مشاور ناظر این پروژه مشاور مهندسین گروه ایجاد می باشد.

حداکثر زمان تسلیم اسناد ارزیابی دفاتر پیمانکاری تا تاریخ 96/03/31 می باشد.

متن آگهی این مناقصه به شرح زیر می باشد:

لینک دانلود

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=65.7248.50060.fa
برگشت به اصل مطلب