دفتر طرح های عمرانی- اخبار دفتر
بازدید دانشجویان معماری از کارگاه کتابخانه دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۹ | 

دانشجویان معماری دانشگاه پیام نور تهران از کارگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران بازدید کردند و در این راستا از توضیحات مهندسان مقیم پروژه بهره مند شدند.

این کتابخانه به دلیل داشتن معماری ارزشمند و متفاوت و  همچنین اجرای سازه و دیتیل ها به صورت نمایان و اکسپوز همیشه مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه ای والا برای یادگیری در دوران دانشجویی معماری عرضه می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=65.7248.49619.fa
برگشت به اصل مطلب