دفتر طرح های عمرانی- اخبار دفتر
بازدید از خوابگاه جشنواره در راستای مقاوم سازی آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۸ | 

نظر به درخواست معاونت دانشجویی مبنی بر لزوم بررسی مقاوم سازی خوابگاه جشنواره دانشگاه علم و صنعت در تهرانپارس، کارشناسان دفتر طرح های عمرانی و خدمات به همراه مشاور میراگر تجهیز در تاریخ 96/02/18 به بازدید از این مجموعه رفتند که در این راستا بررسی های لازم و امکان مقاوم سازی توسط مشاور انجام شود.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=65.7248.49583.fa
برگشت به اصل مطلب