دفتر طرح های عمرانی- اخبار دفتر
مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه استخر دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۸۸/۲/۱۹ | 

جلسه مناقصه انتخاب پیمانکار (بازگشایی پاکات) پروژه مجموعه ورزش های آبی سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان در تاریخ 2/2/1388 برگزار گردید.

به زودی انتخاب پیمانکار پروژه نهایی می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر طرح های عمرانی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=65.7248.11277.fa
برگشت به اصل مطلب